GSM Logo

GSM

GSM of Global System for Mobile communications is een Europees systeem voor digitale mobiele telefonie. Het doel hierbij was om te komen tot een gezamenlijk Europees systeem, zodat het hierdoor mogelijk zou worden om in heel Europa te kunnen bellen. Bovendien wordt hierdoor de afzetmarkt ook veel groter waardoor het systeem veel goedkoper kon worden dan de bestaande (analoge) systemen. Het systeem is dan ook door het Europese standaardisatie-instituut ETSI gestandaardiseerd.

Alhoewel dit systeem dan ook voor de Europese markt is ontworpen, kan tegenwoordig van een (bijna) wereldwijde standaard worden gesproken. Het is veruit het meest verbreide systeem voor mobiele telefonie ter wereld. Eind 1998 waren er 324 GSM netwerken in 129 landen met in totaal 135 miljoen gebruikers.

Omdat GSM een digitaal systeem is, kan met GSM niet alleen spraak maar ook data worden verzonden. Op dit moment wordt GSM nog voornamelijk gebruikt voor spraak, maar de datacommunicatietoepassingen nemen hand over hand toe (Zie verder de paragraaf over datacommunicatie.)

In een GSM toestel moet een aparte kaart, waar alle gegevens van de gebruiker opstaan (een zogenaamde SIM kaart, zie verder netwerk-architectuur), om te kunnen functioneren. Van deze kaarten zijn ook versies te koop met een beltegoed erop. Met dergelijke pre-paid kaarten kan worden gebeld zonder dat er abonnementskosten hoeven te worden betaald. De introductie van pre-paid telefoons heeft de markt een behoorlijke impuls gegeven.

Met GSM is het mogelijk om in het buitenland te bellen en gebeld te worden. Dit wordt roaming genoemd. Roaming is vanwege de kostenopbouw, vooralsnog, niet mogelijk met een pre-paid kaart. Er worden namelijk ook kosten aan de mobiele abonnee in het buitenland berekend als deze opgebeld wordt. Als iemand vanuit Nederland naar een in het buitenland zittende mobiele abonnee belt, betaalt de beller de gewone Nederlandse gesprekskosten voor het bellen met een mobiel nummer en betaalt de mobiele abonnee de kosten voor het doorschakelen naar het buitenland.

Oorsponkelijk werkte GSM op frequenties rond de 900 MHz, later werden hier frequenties in de 1800 MHz band aan toegevoegd (Zie verder de paragraaf over frequenties).
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.