Het logo van de TETRA MoU

C2000

C2000 is een digitaal landelijk netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. Tot nu toe hebben de verschillende instanties hun eigen infrastructuur, waardoor de communicatie tussen de verschillende instanties niet altijd even goed verloopt of zelfs niet mogelijk is.

C2000 wordt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gerealiseerd. Het agentschap voor informatietechnologie van het ministerie werkt hierbij samen met TetraNed, een samenwerkingsverband van Getronics, KPN Telecom en Motorola. De toegewezen frequenties waren in eerste instantie 380-383/390-393 MHz. In een later stadium is hier nog 2 MHz aan toegevoegd, zodat de gehele band van 380-385/390-395 MHz hiervoor wordt gebruikt. C2000 zal leiden tot een aanzienlijke efficiencyverbetering van het frequentiegebruik van de hulpverlenende instanties. C2000 is gebaseerd op de TETRA standaard.

De gebruikers

Het C2000 systeem is bestemd voor de communicatie tussen politie, brandweer, ambulancediensten en de koniklijke Marechaussee. Dit zijn de zogenaamde aangewezen gebruikers. Daarnaast is er in beperkte mate ruimte voor gelieerde gebruikers. Dit zijn gebruikers die vanwege hun werkzaamheden nauw samenwerken met (een van) de aangewezen gebruikers. Dit betreft onder andere veiligheidsdiensten,de Douane en de Explosieven Opruimingsdienst.

Het net

Het basisnet is gebouwd op basis van 387 opstelpunten met een masthoogte van 53 meter. De masten zijn herkenbaar aan 3 of 4 antennes; een topantenne voor het bijbehorende semafonienet P2000 en meestal twee antennes die iets lager zitten in een hoek van 120 graden, één voor zenden en één voor ontvangen. Sommige masten (19 stuks) hebben ook nog een vierde antenne voor communicatie met de traumahelikopter. Ongetwijfeld komen er de komende periode nog een aantal masten bij om met name in de steden de dekking te verbeteren.

Het net is opgebouwd uit 3 kringen met in totaal 25 schakelcentrales. Deze kringen worden beheerd vanuit het Netwerk Management Center (NMC) in Driebergen.

De betrokken diensten volgens planning in een overgangstermijn van 2004 - 2007 geheel over moeten op het nieuwe netwerk.

P2000

Omdat het C-2000 onvoldoende dekking geeft binnenshuis, is met name ten behoeve van de brandweer een oproepsysteem P-2000 in gebruik genomen. Dit netwerk maakt gebruik van de 169,650 MHz, een voormalige ERMES-frequentie.

P2000 werkt op basis van het FLEX protocol van Motorola. De berichten worden daarbij verstuurd met behulp van FSK (twee aparte frequenties voor een binaire 1 en een binaire 0) met een snelheid van 1600 bit/s.

P2000 wordt onder andere gebruikt om de brandweer en de ambulances op te roepen.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.