Inleiding

Van oudsher hebben de radio- en televisieomroep altijd een groot beslag op het frequentiespectrum gelegd. Tot de grootschalige introductie van de kabel was de ether zelfs de enige wijze waarop radio en TV verspreid werden. Nu nog steeds neemt etherontvangst met name bij de radio een prominente plaats in. De commerciële radiostations hebben een eigen plekje in de ether gekregen. Zie de paragrafen over analoge radio- en televisie-omroep.

De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. De satelliet-omroep deed zijn intrede. Bij de TV is Teletekst geïntroduceerd. De laatste paar jaar heeft ook de radio een tegenhanger hiervan gekregen. RDS (Radio Data System) heeft zijn intrede gedaan en begint nu langzaam ingeburgerd te raken.

Zowel de analoge radio- als televisiezenders worden nu tevens gebruikt voor het verzenden van data. Er wordt niet alleen data ongericht verspreid naar de kijker en luisteraar, maar de datastroom wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Zie de paragraaf over datacasting.

Zowel de TV als de radio heeft tegenwoordig een digitale tegenhanger. In 2003 is Digitenne begonnen met het uitzenden van digitale televisie, DVB, via de ether. Sinds het voorjaar van 2004 is de publieke omroep ook begonnen met digitale radio, DAB. Tot slot verzorgt ook de wereldomroep digitale uitzendingen, zie DRM.

Lees verder


Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.