Lees verder

RRC-06

De Regionale Radiocommunicatie Conferentie (RRC-06) is een Conferentie die tot doel had om de internationale afspraken mbt het gebruik van de voor omroep gebruikte frequentiebanden, Band III en Band IV/V, te herzien om het gebruik voor digitale televisie en digitale radio (alleen in Band III) te optimaliseren. Deze conferentie vond plaats in ITU-verband (International Telecommunications Union). Het betreft de regio's Europa, Afrika, het geografische gebied van de voormalige Sovjet-Unie, het Midden-Oosten en Iran.

De RRC is in twee sessies gehouden. In de eerste sessie (RRC-04), die in mei 2004 heeft plaatsgevonden, zijn de technische uitgangspunten vastgelegd. In de tweede sessie (de RRC-06), die van 15 mei tot 16 juni 2006 in Genève plaatsvond, is het nieuwe internationale frequentieplan gerealiseerd. In dit plan is per land uitgewerkt welke frequentierechten zij hebben binnen de betreffende banden. Dit plan maakt digitalisering van de betreffende frequentiebanden voor omroep in deze regio's mogelijk.

Nederland heeft in in Band III (174-230 MHz) de de frequentierechten verworven voor drie landelijke lagen voor digitale radio (T-DAB) en één landelijk dekkende laag voor digitale televisie. Deze laag kan eventueel worden gesplitst in vier lagen voor digitale radio. Tevens is de ontvangstkwaliteit voor digitale radio verbeterd tot portable indoor. In de daarvoor geldende Wiesbanden-planning was de ontvangstkwaliteit gebaseerd op mobiel gebruik.

Nederland heeft in de frequentiebanden IV/V (470-862 MHz) de frequentierechten verworven voor zes landelijk dekkende lagen voor digitale televisie. Een deel van deze frequentieruimte is, indien gewenst, ook geschikt voor het verzorgen van mobiele digitale televisie. Daarnaast heeft Nederland de rechten verworven voor een zevende laag waarmee ca. 80% van Nederland (exclusief delen van de zuidelijke provincies) worden bedekt.

De nieuwe overeenkomst biedt de flexibiliteit om het gebruik van andere technieken en diensten mogelijk te maken. Het andere gebruik moet dan wel passen binnen de verworven rechten. Het plan voorziet er verder in dat analoge omroep nog tot 2015 wordt beschermd in Europa. Een snellere overgang op digitale omroep, zoals in Nederland, is mogelijk op basis van bilaterale en multilaterale afspraken tussen buurlanden.

Het nieuwe plan treedt 17 juni 2007 in werking.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.