De 2,6 GHz band in Nederland

In april 2010 is in Nederland de 2,6 GHz band (2500 - 2690 MHz) geveild. De band was opgedeeld in 38 kavels van 5 MHz. In deze band is maximaal ruimte voor 13 vergunningen (2 × 65 MHz) voor gepaard gebruik, waarbij het mobiele station op de ene frequentie zendt en het basisstation op een andere bijbehorende (120 MHz hogere) frequentie zendt(zie FDD). Omdat bij de veiling het TDD spectrum overbleef, is dit aan het eind van 2012 alsnog meegenomen tijdens de multibandveiling.

Het complete overzicht van het frequentiebezit van de Nederlandse operators is gegeven in onderstaande plaatje.

Verdeling van de 2600 MHz band.
Verdeling van de 2600 MHz band
Indeling van de frequentieband

De frequenties van 2500 - 2565 MHz kunnen worden gekoppeld met de frequenties van 2620 - 2685 MHz. Deze indeling wijkt enigzins af van de Europese kanaalindeling. Bij de Europese kanaalindeling kan ook kanaal 14 met kanaal 38 worden gekoppeld. In Nederland was dit niet mogelijk omdat kanaal 38 slechts beperkt bruikbaar is om radio-astronomie te beschermen. De radio-astronomie doet waarnemingen in de naastliggende band van 2690 - 2700 MHz.

Een samenvattend overzicht van de beschikbare frequentieruimte is gegeven in onderstaande afbeelding.

De kanaalindeling van de 2,6 GHz band.
De kanaalindeling van de 2,6 GHz band.

Spectrum caps

Op een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer was de oorspronkelijke veiling zo ingericht dat er ruimte werd gereserveerd om 3 nieuwkomers te faciliteren. Dit was bereikt door alle bieders op de markt te beperken in de hoeveelheid spectrum die zij konden verwerven. De hoeveelheid te verkrijgen spectrum was afhankelijk van de hoeveelheid spectrum die zij al in bezit hadden. Een overzicht van de maximaal te verwerven hoeveelheid spectrum is in onderstaande tabel aangegeven.

Aangezien T-Mobile door de overname van Orange over de meeste spectrum beschikt, kon T-Mobile de minste hoeveelheid spectrum kopen op de veiling. Deze maximale hoeveelheid te verwerven spectrum geldt voor een periode tot 2 jaar na de veiling. Dit is om te voorkomen dat één van de bestaande spelers meteen na de veiling een nieuwkomer opkoopt om zo aan meer spectrum te komen.

De vergunning

Deze periode van 2 jaar is gekoppeld aan de ingebruiknameverplichting. Aan alle kavels van 5 MHz (of 2 × 5 MHz bij gepaard spectrum) is de volgende ingebruiknameplicht gekoppeld.

  • Na 2 jaar moet per 5 MHz (of 2 × 5 MHz) een commerciële dienst worden aangeboden in een gebied ter grootte van 20 km2.
  • Na 5 jaar moet per 5 MHz (of 2 × 5 MHz) een commerciële dienst worden aangeboden in een gebied ter grootte van 200 km2.
  • Indien een operator meerdere kavels heeft mogen de gebieden die per kavel moeten worden bedekt elkaar niet overlappen.

De vergunningvoorwaarden zijn diensten- en technologieneutraal. Dit betekent dat in de vergunning niet een bepaalde dienst of techniek wordt voorgeschreven. De vergunningen hebben een looptijd van twintig jaar.

De resulataten

De veiling heeft 2 nieuwkomers aangetrokken, Tele2 en Ziggo4 (Ziggo i.s.m. UPC). Daarnaast hebben de bestaande mobiele operators meegedaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten.

Naam Frequentieruimte Totaalbedrag
(basisbedrag + extraprijs)
Vodafone 2500-2510 MHz gepaard met
2620 - 2625 MHz
200.000 + 0
Ziggo 4 2510-2530 MHz gepaard met
2630-2650 MHz
400.000,- + 609.000,-
T-Mobile Netherlands 2530-2535 MHz gepaard met
2650-2655 MHz
100.000,- + 9.000,-
KPN 2535-2545 MHz gepaard met
2655-2665 MHz
200.000,- + 709.000,-
Tele2 Mobiel 2545-2565 MHz gepaard met
2665-2685 MHz,

2685-2690 MHz (guardband)
400.000,- + 0,-
- 2565-2620 MHz (ongepaard) 0,- (niet verkocht)
  2.627.000

Door de spectrumcaps was er net voldoende gepaard spectrum aanwezig voor alle bieders. De veiling zelf was dan ook in één biedronde beëindigd. Spelers waren in een aanvullende toewijzingsronde nog in de mogelijkheid om op een specifiek kavel te bieden. De spelers die hier geen gebruik van maakten (Vodafone en Tele2) kwamen hierdoor aan de buitenkant te zitten. Tele2 heeft hierbij nog het voordeel dat het daardoor ook kavel 38 heeft gekregen dat dient als beschermingsband met de radio-astronomie.

Het niet verkochte TDD spectrum is tijdens de multibandveiling eind 2012 meegenomen. hierbij mochten de bestaande operators wel meebieden. Het spectrum is toen verkocht aan T-Mobile (5 kavels) en KPN (6 kavels).
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.