Fixed Wireless Access

Fixed Wireless Access is een systeem waarbij met behulp van een straalverbinding een vaste verbinding wordt gemaakt tussen een centraal punt en een aantal, vooraf bekende, andere punten. FWA-systemen kunnnen worden gebruikt om vanuit een lokale- of wijkcentrale een verbinding te maken met de abonnee zonder dat hiervoor bekabeling naar de gebruiker (met name het midden en kleinbdrijf) hoeft te worden aangelegd. Dit type gebruik wordt ook aangeduid met de term “Wireless in de Local Loop”.

Daarnaast worden FWA-systemen gebruikt door de mobiele operators en hotspot-providers om het verkeer vanuit basisstations en WiFi-hotspots af te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat naar ieder basisstation of WiFi-hotspot bekabeling hoeft te worden aangelegd.

De belangrijkste techniek op de markt voor FWA is WiMAX.

Veilingen in 2003 en 2005

Er zijn frequenties in 3 frequentiebanden beschikbaar. Het betreft de banden lopend van 2520-2650 MHz, 3500-3580 MHz en 24,5 tot 26,5 GHz. In Nederland is de procedure enigszins opgehouden door een claim van Telfort en later ook Energis, als houder van een landelijke infrastructuurvergunning, op frequentieruimte uit de betreffende banden.

Lage frequentiebanden - 2,6 en 3,5 GHz

De veiling is in tweeëen gesplitst. Eind 2003 zijn de vergunningen voor de lage frequentiebanden geveild. Deze lagere frequentiebanden zijn zeer geschikt om draadloos internet te bieden, bijvoorbeeld in ADSL-loze gebieden. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de 2 vergunningen gegeven.

De vergunninghouders hebben respectievelijk 760.000 en 4.000.000 Euro voor de vergunning betaald.

De vergunninghouder is verplicht de frequenties binnen 18 maanden in gebruik ten nemen. Dit houdt in dat voor PMP-systemen de vergunninghouder minimaal 20 basisstations in gebruik moet hebben genomen. Voor multipunt-multipunt (meshed network) systemen geldt dat er minimaal 300 aansluitpunten in gebruik moeten zijn genomen.

Hoge frequentieband - 26 GHz.

Vervolgens werden de frequenties in de hogere frequentieband geveild. Deze band is opgedeeld in 5 blokken. Tussen de blokken is een ruimte van 28 MHz vrijgelaten om ervoor te zorgen dat de verschillende vergunninghouders elkaar niet storen. Zie voor de blokindeling onderstaande tabel.

Frequentieblok Frequentieband Bandbreedte
A 24,549-24,661 GHz /
25,557-25,669 GHz  
2 × 112 MHz
B 24,689-24,745 GHz /
25,697-25,753 GHz  
2 × 56 MHz
C1 24,773-24,829 GHz /
25,781-25,873 GHz  
2 × 56 MHz
D1 24,857-24,913 GHz /
25,865-25,921 GHz  
2 × 56 MHz
E 24,941-25,025 GHz /
25,949-26,033 GHz  
2 × 112 MHz
1De blokken C en D mogen worden samengevoegd. Omdat er dan geen ruimte meer vrij hoeft te worden gehouden tussen de frequentieblokken ontstaat hierdoor één groot blok CD van 2×140 MHz (24,773-24,913 / 25,718 - 25,921 GHz).

De vergunningen hebben een looptijd van 12 jaar. De vergunning dient binnen 18 maanden ook daadwerkelijk in gebruik te zijn genomen. Bij gebruik ten behoeve van Punt Multipunt verbindingen dienen er 20 centrale punten in gebruik te zijn genomen. Bij gebruik ten behoeve van multipunt-multipunt verbindingen (meshed network) dienen ten minste 300 aansluitingen in gebruik te zijn genomen.

Vanaf 24 januari 2005 konden partijen een aanvraag indienen voor de vergunningen. Drie partijen hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend. Vlak voor de veiling heeft een partij zich teruggetrokken. Niet alle beschikbare frequentieruimte is hierbij verdeeld. De frequentieruimte van één kavel is overgebleven. KPN krijgt één kavel en T-Mobile krijgt twee kavels, waaronder het gecombineerde kavel. De vergunningen zijn geldig tot 2017. Zoals verwacht konden KPN en T-Mobile, vanwege de geringe belangstelling en het gestelde maximum te verwerven frequentieruimte, de kavels voor bijna niets verwerven. KPN heeft de vergunning teruggegeven. T-Mobile heeft de vergunning wel in gebruik genomen. Het gebruik door T-Mobile is echter beperkt.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.