WiMAX Forum.WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is een techniek voor draadloze breedbandige netwerkverbindingen in een stedelijke omgeving, Metropolitan Area Network (MAN). Het verzorgingsgebied vanuit een basisstation is maximaal ongeveer 50 kilometer. Een typische cel heeft een straal van 5 - 10 km. WiMAX is bedoeld als alternatief voor ADSL en kabel voor de laatste kilometers. WiMAX richt zich op vaste verbindingen of portable ontvangst. De maximale datasnelheid is 75 Mbit/s per zend/ontvanginstallatie van het basisstations. Deze snelheid wordt gedeeld door de eventueel meerdere aangesloten gebruikers. WiMAX voorziet in de mogelijheid dat het eigenlijke basisstation dat de internetverbinding levert niet kan worden gezien door de gebruiker (NLOS: Non Line-of-Sight). In een dergelijk geval loopt de verbinding via één basisstation/gebruikersstation die wel door de gebruiker kan worden gezien. een dergelijke configuratie wordt ook wel een meshed netwerk genoemd.

 • Verbinden GSM/UMTS basisstations
  De telefoongesprekken tussen het GSM of UMTS mobiel met het basisstation zullen moeten worden doorgeleid verder het GSM/UMTS net in. Vooral bij UMTS zijn er zeel veel basisstations nodig die anders via bekabeling of een vaste straalverbinding moeten worden verbonden met het achterliggende GSM/UMTS net.
 • Verbinden bedrijfstelefooncentrale
  Voor het midden en kleinbedrijf is WiMAX een prima alternatief om de bedrijfstelefooncentrale te verbinden met de telefooncentrale van de operator. WiMAX biedt een veel goedkoper alternatief voor een huurlijn.
 • Draadloos internet
  WiMAX biedt een alternatief voor ADSL of de kabel voor breedbandig internet. Vooral in gebieden waar ADSL of kabel niet mogelijk is, kan WiMAX een aantrekkelijk alternatief bieden.
 • Aansluiten Wi-FI hotspot
  Bij een Wi-Fi hotspot zal het toegangspunt moeten worden verbonden met het internet. WiMAX biedt ook hier een prima alternatief voor een vaste straalverbinding of bekabeling.

WiMAX en IEEE 802.16
WiMAX zelf is geen standaard. WiMAX is gebaseerd op IEEE 802.16 (WirelessMAN) en de Europese tegenhangers HIPERMAN en HIPERACCESS. WiMAX heeft zogenaamde service profielen opgesteld waar apparatur aan moet voldoen. Fabrikanten van IEEE 802.16, HIPERMAN of HIPERACCESS apparatuur kunnen hun apparatuur laten certificeren door WiMAX. Met deze certificering wordt gegarandeerd dat de apparatuur kan samenwerken met de apparatuur van andere fabrikanten.

Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de standaard staat in onderstaande tabel.

De mobiele variant van WiMAX is gebaseerd op IEEE 802.16e. Zie hiervoor de aparte paragraaf over Mobile WiMAX.

Frequentieruimte voor WiMAX

Worldmax heeft in 2003 een vergunning voor Fixed Wireless Access (FWA) in de 3,5 GHz band (3500 - 3580 MHz) gekocht. Worldmax is daarmee in 2006 een proef gestart om op basis van 802.16e diensten aan te bieden. In oktober 2008 werd gestart met het aanbieden van een dienst in Amsterdam onder de merknaam Aerea.

Het betrof het aanbieden van draadloze internettoegang. Net als bij WiFi kon Worldmax alleen nomadisch gebruik ondersteunen en geen mobiel gebruik. Nomdisch gebruik wil zeggen dat de klant zich weliswaar overal binnen het netwerk kan bevinden, maar het is niet mogelijk om tijdens het afnemen van de dienst ook daadwerkelijk te bewegen.

In 2010 is worldMax failliet gegaan. De vergunning is toen gekocht door IPspecials, samen met de merknaam Aerea. Daarbij is de dienstverlening aangepast. IPspecials richt zich op het leveren van datacommunicatieverbindingen voor het bedrijfsleven, inclusief hotspot-providers.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.