Lees verder
Short Range Radar
« TerugUWB in Europa

In Europa heeft de Europese Commissie regels vastgesteld voor het gebruik van Ultra Wide Band apparatuur. UWB mag worden gebruikt in de frequentieband van 6 tot 8,5 GHz. Het uitgezonden vermogen ligt daarbij op hetzelfde niveau als in de V.S. is toegestaan. Voor het gemiddeld uitgezonden vermogen (EIRP) is een maximum van -41,3 dBm/MHz vastgesteld. Het UWB signaal moet daarbij worden verspreid over een bandbreedte van minimaal 50 MHz.

De band van 3,4 - 4,8 GHz mag daarnaast ook op -41,3 dBm/MHz worden gebruikt. Apparatuur die van die band gebruikt maakt, moet werken met een Low Duty Cycle. Dat wil zeggen dat de apparatuur iedere seconde maximaal 5% van de tijd mag zenden en gemiddeld over een uur slechts 0,5% van de tijd mag zenden, waarbij ieder zendsignaal niet langer dan 5 ms mag duren.

Daarnaast mag tot en met 31 december 2010 de band van 4,2 - 4,8 GHz worden gebruikt. Dit is gedaan omdat de bestaande apparatuur uit de V.S. in deze band werkt.

Een grafisch overzicht van de Europese regelgeving is gegeven in de onderstaande grafiek.

UWB regelgeving in Europa.
Toegestane zendlimiet voor UWB in Europa.

Naast deze algemene regels voor UWB wordt er binnen Europa nog gewerkt aan regelgeving voor specifieke vormen van UWB, zoals UWB apparatuur om in de grond te kijken (Ground Penetrating Radar) en om in muren te kijken (Building Material Analysis).

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.