Inmarsat logo

Inmarsat

International Maritime Satellite Organisation is een internationale organisatie die in 1979 is opgericht voor de communicatie vanaf schepen met de wal. Tegenwoordig wordt Inmarsat ook gebruikt voor landmobiele communicatie.

Inmarsat maakt gebruik van satellieten in een geostationaire baan om de aarde. Inmarsat heeft 9 satellieten, waarvan de 4 Inmarsat-3 satellieten voor de communicatie worden gebruikt. De rest wordt gebruikt als reserve of voor verhuurde capaciteit. De satellieten hebben de volgende bedekkingsgebieden:

  • Atlantische Oceaan - West
  • Atlantische Oceaan - Oost
  • Indische Oceaan
  • Grote Oceaan

Hiermee wordt, op de polen na, de hele wereld bedekt. De satellieten maken gebruik van kleinere bedekkingsgebieden, zogenaamde spot beams, om in sommige gebieden meer capaciteit te kunnen leveren of diensten te kunnen leveren aan kleinere terminals.

Wereldwijde dekking van Inmarsat.
Grote Oceaan (links)Wereldwijde dekking van Inmarsat.Atlantische Oceaan - WestAtlantische Oceaan - OostWereldwijde dekking van Inmarsat.Indische OceaanWereldwijde dekking van Inmarsat.Grote Oceaan (rechts)
Wereldwijde dekking van Inmarsat.
Land Earth Stations
Map Info - De limieten voor wereldwijde dekking van Inmarsat A,B,C,D,E en M.

De terminals maken gebruik van frequenties in de L-band (1,5 - 1,6 GHz).

Inmarsat kent een aantal verschillende satellietdiensten:

Inmarsat A is bedoeld voor analoge satelliettelefonie. Deze kan daarnaast ook worden gebruikt voor fax, telexverkeer en datacommunicatie tot 9,6 kbit/s. Daarnaast is met sommige terminals een High Speed Option beschikbaar zodat datacommunicatie met 64 kbit/s mogelijk is. Voor Inmarsat A is een vrij grote antenne, van minimaal ongeveer 1 meter in doorsnede, nodig die gericht wordt op de satelliet.

Inmarsat A wordt van oudsher veel gebruikt door schepen die op de oceanen varen. Daarnaast wordt Inmrasat A op het land gebruikt door journalisten en hulpverleners in onherbergzame gebieden waar geen aardse communicatiemiddelen beschikbaar zijn. Speciaal ten behoeve van dit type gebruikers zijn er Inmarsat A terminals beschikbaar met een opvouwbare antenneschotel.

Inmarsat B is de digitale opvolger van Inmarsat A. Deze kan worden gebruikt voor telefonie en faxverkeer en voor datacommunicatie met een maximale snelheid van 64 kbit/s. Net als bij Inmarsat A moet de antenne op de satelliet gericht worden. De antennes hebben een diameter van ongeveer 80 cm.

Inmarsat C is bedoeld voor lage snelheids datacommunicatie. De snelheid ligt in de orde grootte van 600 bit/s. De berichten hebben een maximale grootte van 32 kbytes. Door de lage snelheid kan worden volstaan met een kleine omnidirectionele antenne.

Inmarsat C maakt gebruik van de volgende frequenties:

  • 1626.5-1645.5 MHz (zenden),
  • 1530.0-1545.0 MHz (ontvangen).

De terminals kunnen eenvoudig worden geïntegreerd met een plaatsbepalingssysteem, zoals GPS, voor bijvoorbeeld fleetmanagement. Terminals kunnen automatisch gepold worden, waarbij maximaal 32 bytes aan informatie wordt verzonden.
Inmrasat C kent daarnaast de mogelijkheid tot een group call, waarbij informatie naar alle terminals in een bepaald gebied of alle terminals uit een bepaalde groep wordt verzonden.

Inmarsat M biedt digitale telefonie, fax en data mogelijkheden met een datasnelheid van 4,8 kbit/s. Voor Inmarsat M is een antenne nodig die op de satelliet wordt gericht. Van Inmarsat M bestaat een terminal ter grootte van een diplomatenkoffertje waarbij de antenne in de deksel is geïntegreerd. De lichste uitvoering weegt slechts 2,5 kg. Om de terminals door verschillende gebruikers te kunnenen laten delen wordt gebruik gemaakt van een SIM kaart. De dienst is voorbijgestreefd door Inmarsat mini-M.

Inmarsat mini-M terminal.Inmarsat mini-M levert net als Inmarsat-M digitale telefonie, fax en datacommunicatie. De snelheid van mini-M is slechts 2.4 kbit/s. Daar staat tegenover dat de terminal slechts de grootte heeft van een laptop computer.

Van Inmarsat mini M zijn zowel portable, maritieme als in voertuig ingebouwde terminals te verkrijgen.

Inmarsat M4 / GAN biedt naast de diensten van Inmarsat-M een ISDN-achtige dienst op 64 kbit/s (Mobile ISDN) en een pakket geschakelde datadienst op 64 kbit/s (MPDS: Mobile Packet Data Service). Deze dienst staat bekend onder de naam Global Area Network (GAN).

Inmarsat Fleet is een familie van diensten welke Inmarsat-Fleet77, Inmarsat-Fleet55 en Inmarsat-Fleet33 omvat. Inmarsat Fleet biedt een spraakdienst op 4,8 kbit/s en een fax/data-dienst op 9,6 kbit/s. Fleet55 biedt daarnaast Mobile ISDN en een pakket geschakelde datadienst op 64 kbit/s. Fleet77 biedt Mobile ISDN en MPDS met een snelheid van 128 kbit/s. Fleet77 biedt teven de voor grote schepen benodigde noodcommunicatievoorziening, zoals vereist voor GMDSS.

Inmarsat BGAN (Broadband Global Area Network) biedt pakketgeschakelde datacommunicatie met een maximale snelheid van 492 kbit/s en streaming IP met een snelheid van 32 - 256 kbit/s. Daarnaast is ook circuit geschakelde ISDN (64 kbit/s) en spraak (4,8 kbit/s) mogelijk.

Inmarsat RBGAN (Regional BGAN) biedt pakketgeschakelde datacommunicatie met een maximale snelheid van 144 kbit/s. De dienst is alleen beschikbaar in bepaalde regio's van Europa, Azië, Afrika en Australië.

Daarnaast kent Inmarsat nog enkele andere diensten zoals een paging service (Inmarsat D) en enkele diensten specifiek voor de luchtvaart, zoals communicatie met vliegtuigen voor zowel passagiers, de maatschappij als voor de luchtverkeersleiding (Inmarsat aero).
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.